• مبلمان اداری کیا
  • مبلمان اداری کیا
  • مبلمان اداری کیا
  • مبلمان اداری
  • مبل کیا
  • مبل کیا
مبل

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش مبلمان اداری کیا

شـرکت تولیـدی تجهیزات اداری کیا  کلیه محصولات تولیدی خود را به مدت 1 تا 3 سال از تاریخ خرید ضمانت می نماید.

 

گارانـتی کلیـه محصـولات در کـشور ایـران معتـبر می باشـد. شـروع گارانـتی از زمان تحویل کالا محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صـورت فقدان فاکتور، زمان تولید صندلی ملاک شروع گارانتی خواهد بود.

 

شماره های تماس خدمات پس از فروش: 36264928 و 09024914677